Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2018

em82
02:36
Którędy do drzwi? 

November 09 2018

em82
07:14
3929 9dee 500

November 07 2018

em82
20:12
Reposted frombluuu bluuu

November 05 2018

em82
21:20
0675 7824 500
em82
03:38
0067 20ca 500
15
em82
02:52
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
02:48
1055 59f3
em82
02:28
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
em82
02:28
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
em82
02:27

November 04 2018

em82
19:36
D l a c z e g o ?
em82
19:32
9910 ae0a 500
Reposted byelentariehashponurykosiarzrocktennerbanshecallasIzzhi
em82
19:31
9907 4f04 500

November 02 2018

em82
20:08
8633 db49 500
Reposted byrudaaggzdzislaw-beksinskikudlatypanpancernyLuukkakalesongietropwaco6zzuuoohormezamikrokosmoswybuchmuzguhashpati2k6yox
em82
01:28
em82
01:27
5695 934f
Reposted frommarylou marylou viapsychedelix psychedelix
em82
01:27
em82
01:26
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
01:26
8027 9eb3

thisfantasticshit:

Ian Curtis.

Reposted fromplaasticine plaasticine viapsychedelix psychedelix
em82
01:25
6635 c217 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl