Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

em82
em82
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 14 2017

3322 a6da
7346 7078
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSenyia Senyia
em82
9014 4750

July 10 2017

em82
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 07 2017

em82

June 21 2017

em82
śniłeś mi się dzisiaj....

June 16 2017

4458 f362
Reposted fromkostuchna kostuchna viaAyumi Ayumi

April 25 2017

em82
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viabe-awesome-today be-awesome-today

April 21 2017

em82
2081 f7fe

April 19 2017

em82
em82
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viamole-w-filizance mole-w-filizance

March 24 2017

em82
Nie będzie drugich szans. Nie będzie drugich nas.
— Grzegorz Hyzy - O Pani!
Reposted frommy-life my-life viacytaty cytaty

February 22 2017

em82
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viamole-w-filizance mole-w-filizance
em82
7548 cc64 500
Reposted fromphotonom photonom viamissyseepy missyseepy

February 14 2017

em82
9153 4b72
Reposted fromoopsiak oopsiak viamidnightpalace midnightpalace
em82

July 09 2015

em82
5910 10a8
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viapotrzask potrzask
em82


Jessica Durrant - Trees As Veins, 2012   Paintings: Watercolors on Paper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl